Občanský zákoník

Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, včetně poslední novelizace. Obecná ustanovení zákoníku.

Spoluvlastnictví a společné jmění, vlastnické právo, právo zástavní, zadržovací a k cizím věcem jako věcná práva zákonně daná občanským zákoníkem.

Předcházení hrozícím škodám, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení. Společná ustanovení o náhradě škody.

Smrtí zůstavitele nabývá dědic dědictví. Rozlišujeme dědění ze zákona a dědění ze závěti. Upraveno je i vydědění či odmítnutí dědictví.

Občanskoprávní smluvní vztahy upravuje závazkové právo. Nejdůležitější jsou kupní a směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o půjčce, nájemní smlouva. V podnikání jsou využívány smlouvy o přepravě či cestovní smlouva.

Obecná ustanovení práva závazkového se v šesti oddílech zabývají závazkovými právními vztahy upravujícími společné závazky a společná práva. Řeší také různé změny závazků, ať už v jejich obsahu či v osobě věřitele nebo dlužníka, ale i zajištění a zánik závazků.

Základní závazkové vztahy zakládají kupní smlouva a směnná smlouva, přičemž zákon řeší i předkupní právo a prodej zboží v obchodě.

V závazkových vztazích je velmi využívána smlouva o dílo, zejména tam, kde je potřeba zhotovit věc nebo ji opravit či upravit podle požadované zakázky.

Vztah nájemce a pronajímatele řeší nájemní smlouva upravující nájem bytu, společný nájem bytu manžely i případný podnájem části bytu.

Pro obstarání věci lze použít zvláštní druh smlouvy. Příkazní smlouva může kromě obstarání věci zajišťovat i vykonání smluvně upravené činnosti.

Při uzavření smlouvy o přepravě lze dohodnout přepravu osob nebo přepravu nákladu, smlouva upravuje i míru odpovědnosti dopravce při sjednaném druhu přepravy.

Smlouva o vkladu upravuje vztahy mezi vkladatelem a peněžním ústavem, do kterého jsou vklady uloženy. Z vkladů vzniká právo na úroky nebo jiné výhody pro vkladatele.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc
Plná moc jako důležitý právní dokument. Vzor plné moci ke stažení zdarma.
plna-moc.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

závěť
Jak správně napsat závěť, patřičné náležitosti závěti. Sepsání poslední vůle.
www.jaknapsat.cz/zavet/

Půjčka bez doložení příjmů

Potřebujete získat půjčku a nemuset dokládat své příjmy? Jedná se o vcelku častou situaci. Vzhledem k bohatým zkušenostem spotřebou takovéto půjčky není až tak složité ji získat. V každém případě si však musíte pohlídat podmínky, za kterých smlouvu o půjče budete uzavírat.

Smlouvu o půjčce upravuje občanský zákoník v rámci závazkového práva v hlavě páté, nazvané Smlouva o půjčce. Jedná se o dva cvelku obecné paragrafy, které říkají především to, že při peněžité půjčce je v našem státě legální dohodnout si úroky, což v některých jiných zemích (zpravidla arabských) legální není. Obecně platí, že čím snadněji půjčku získáte, tím vyšší bývají úroky.

Nebankovní půjčka bez registru

Půjčka bez doložení příjmů je určena zejména těm, kteří nemají pravidelné měsíční příjmy nebo je mají natolik nízké, že nemohou sloužit jako záruka pro poskytnutí půjčky založené na doložení příjmů. Nejčastěji se jedná o nebankovní půjčky bez registru, přičemž nejpříznivěji je klienty hodnocena půjčka bez registru a poplatku předem. Z nebankovních půjček jsou žádané zejména nebankovní půjčky na směnku.

Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že po dlužníkovi bude požadována určitá forma záruky. Nejčastěji požadovanou zárukou je ručení nemovitostí. Nemovitost vám v takovém případě téměř jistě zaručí poskytnutí rychlé půjčky bez doložení příjmů, na druhou stranu je však potřeba pečlivě zvážit svou schopnost půjčku splácet, abyste o zastavenou nemovitost nepřišli.

Půjčka online

Půjčka bez doložení příjmů je zpravidla velmi jednoduchou záležitostí, kterou lze vyřídit online za pár minut. Některé společnosti nabízejí rychlou krátkodobou půjčku od 500,- Kč do 5.000,- Kč pro přilepšení před výplatou. Oblíbená je také půjčka 50000, jejíž popularita stále roste. Jindy se můžeme setkat dokonce i s půjčkami až 3 miliony korun bez registru, kde je již zcela samozřejmé ručení nemovitostí.

Nejvýhodnější neúčelová půjčka je rychlá, s minimem vyřizování, má nejnižší úroky a nevyžaduje ručení nemovitostí.

obcansky-zakonik.eu
občanský zákoník
dědictví, smlouvy, škoda, reklamace